Exekuce bytu

Exekuce bytu a exekuce na bytu

Jsme schopni vyřešit Vaší exekuci na bytě a zajistit komunikaci s exekutorem. Exekuce na bytě je řešitelná výkupem bytu v exekuci. Exekuci za Vás vyplatíme a dohodneme další postup prodeje bytu.

Co je to exekuce?

Podle zákona § 251 Občanského soudního řádu – Nesplní-li povinný dobrovolně rozhodnutí soudu, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí = Exekuce.

1. Exekuce provedením srážek ze mzdy – v případě, že je dlužník zaměstnaný, nebo má jiný pravidelný příjem. Věřitel musí označit zaměstnavatele.

Zápory : Nelze ztrhnout vše,co převyšuje minimální mzdu – > splátka může být velmi malá, dlouhé splácení.

2. Exekuce přikázáním pohledávky – z účtu dlužníka se odepíše dlužná částka.

Zápory : Nutno znát banku, která vede účet.

3. Exekuce prodejem nemovitostí – (viz katastr nemovitostí).Soud neodsouhlasí prodej nemovitosti za 5 M je-li dluh 200 K.

Zápory : Nemovitost se musí prodat v dražbě, né vždy se to povede.

4. Exekuce prodejem movitých věcí dlužníka – V návrhu na prodej movitých věcí je možno : a) Jmenovitě označit konkrétní věci ke zpeněžení, ale pokud je exekutor nenajde, nemůže vzít něco jiného. b) Pouze uvést, že věřitel navrhuje výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. Nelze zabavit : Věci nutné k uspokojování hmotných potřeb dlužníka a jeho rodiny.(Běžné oděvy, obvyklé vybavení domácnosti, věci, které dlužník potřebuje k práci, věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálním pravidlem (snubní prsteny, zdravotní potřeby ….)

Exekutor je oprávněn :

Provést osobní prohlídku dlužníka, otevřít zamčené dveře domů, bytů, skříní (zámečník), může požádat o pomoc policii. Pokud se zabavené věci na dražbě neprodají (Opakovaně), může si je ponechat za 1/3 odhadované ceny, nebo úředně stanovené ceny. Věřitel má právo, osobně se účastnit exekuce.

Možnost obrany proti exekuci :

1. Vylučovací žalobou = žaloba, kdy třetí osoba prokazuje, že majetek, který byl postižen exekucí, nepatří dlužníkovi.

2. Podání odvolání proti exekuci

3. Návrh na zastavení exekuce nebo její části.

4. Návrh na odklad provedení exekuce.

Kontaktujte nás
Jméno
E-mail
Telefon
Zpráva